Debata Oksfordzka – „Audyt informacji niefinansowych to wartość dodana dla interesariuszy”

Debata Oksfordzka – „Audyt informacji niefinansowych to wartość dodana dla interesariuszy”

Bardzo miło jest nam zaprosić Was na Debatę Oksfordzką, w której członkowie Koła Naukowego Rachunkowości i Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt” spotkają się w celach wymiany zdań na temat „Audyt informacji niefinansowych to wartość dodana dla interesariuszy”! 😊😁Członkowie KN Rachunkowości zajmą stronę propozycji, natomiast członkowie KNRF „Audyt” stronę opozycji.Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tej dyskusji!

📅17.03.2022
🕜Godzina 18:00
📍Platforma TEAMS 👉
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRmY2JlYzEtMzk5NS00NTkwLTk2ZWQtZTY5YmNlN2YzMGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%22f5058886-ba1b-4bef-8823-a10f9f3d7a17%22%7d
Nie możemy się doczekać, do zobaczenie! ☺️

Do zobaczenia!
#KNR_UEK