Konferencja Naukowa Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Członkowie Koła Naukowego Rachunkowości angażują się nie tylko w organizację własnych przedsięwzięć tematycznych, ale współtworzą również wydarzenia organizowane przez inne organizacje. Jednym z nich jest Konferencja Naukowa Wydziału Finansów i Prawa UEK, którą organizujemy we współpracy z Odział Okręgowy w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT” oraz Klub Młodych Księgowych.

W ubiegłych latach partnerami tego wydarzenia były także firmy IBM oraz Capgemini.

Podczas tej Konferencji studenci mają możliwość wzięcia udziału w sesji posterowej, dzięki czemu mogą zaprezentować wyniki swoich badań naukowych. W trakcie Konferencji można również uczestniczyć w prelekcjach i warsztatach wzbogacających wiedzę, a także zgłębić tematykę, która będzie motywem przewodnim Konferencji.

Od siebie dodamy, że czynny udział w Konferencji jest punktowany podczas składania wniosków o Stypendium Rektora UEK-u.