„Na początek naszej znajomości warsztaty z podstaw rachunkowości”


Wydarzenie to prowadzone jest w postaci warsztatów, które mają wprowadzić w tematykę rachunkowości. Warsztaty dedykowane są głównie studentom pierwszego roku kierunku „Rachunkowość i controlling”, którzy w semestrze letnim mierzą się z przedmiotem „Podstawy rachunkowości”. Ma to na celu pomóc w utrwaleniu wiedzy zdobytej podczas zajęć oraz w opanowaniu materiału potrzebnego do zaliczenia przedmiotu.

Jednak na te warsztaty zapraszamy wszystkich chcących zgłębiać rachunkowość od podstaw. Członkowie Koła przedstawiają zagadnienia teoretyczne, a następnie prezentują je w praktycznych przykładach, rozwiązując wspólnie zadania. Tak więc, jest to idealne wydarzenie dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z rachunkowością w zrozumiały i przyjemny sposób, a do tego w miłym towarzystwie.