Sekcja ds. działalności naukowej

Jest to Sekcja, która szczególnie dba o naukowy wymiar działalności Koła. W ramach tej Sekcji odbywają się regularne szkolenia dotyczące przeprowadzania badań naukowych oraz tworzenia artykułów i ich publikowania.

Owoce działalności naukowej są prezentowane podczas konferencji naukowych. Koordynatorzy Sekcji na bieżąco informują o konferencjach, w których można wziąć udział oraz organizują wyjazdy na te konferencje.


Sekcja ds. mediów społecznościowych

Członkowie Sekcji dbają o to, by na Facebook’owym profilu Koła pojawiały się regularnie nowinki ze świata rachunkowości oraz przydatne angielskie słówka dla przyszłych księgowych.Dbają również o to, by rozwijał się nowy cykl z ciekawostkami ze świata rachunkowości na Kołowym Instagramie.


Sekcja ds. grafiki

Sekcja ta dba o wizerunek Koła w postaci profesjonalnej oprawy graficznej naszych postów w mediach społecznościowych. Jej członkowie uczestniczą w szkoleniach z obsługi programów graficznych.


Sekcja ds. współpracy

Sekcja ta zajmuje się kontaktami z zewnętrznymi partnerami, którzy chcą nawiązać współprace z Kołem. Do zadań członków Sekcji należy nawiązywanie kontaktu z przedstawicielami jednostek zewnętrznych, omawianie szczegółów współpracy oraz odpowiedzialność za jej jak najlepszy przebieg.
Sekcja dba o to, by współpraca gwarantowała korzyści zarówno dla Koła, jak i dla naszych partnerów.


Sekcja ds. wydarzeń

Sekcja ta zajmuje się profesjonalną organizacją Kołowych wydarzeń tematycznych. Jej członkowie koordynują proces przygotowania wydarzenia, rozwijając przy tym własne umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne, dzięki pracy zespołowej.

Członkowie Sekcji uczestniczą w szkoleniach, które przygotowują ich do roli koordynatora. Podczas nich poznają proces organizacji wydarzenia krok po kroku.

Sekcja ds. Forum Rachunkowości

Sekcja ta poświęcona jest organizacji Forum Rachunkowości, czyli największego wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Rachunkowości niezmiennie od 2020 roku.

Koordynacja tak dużego wydarzenia pozwala na zdobycie ogromnego doświadczenia, poszerzenia umiejętności organizacyjnych, a także uczy pracy w grupie.