Zarząd Koła w roku akademickim 2023/2024

Zarząd Koła w roku akademickim 2022/2023:


Skład Zarządu w latach poprzednich


Zarząd Koła w roku akademickim 2021/2022

Zarząd Koła w roku akademickim 2020/2021:


Zarząd Koła w roku akademickim 2019/2020:


Zarząd Koła w roku akademickim 2018/2019:


Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018:


Zarząd Koła w roku akademickim 2016/2017:

  • Anna MrózPrezes
  • Nina SiemekWiceprezes
  • Maciej LipkaSkarbnik
  • Klaudia NowakowskaSekretarz