Studencka Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości


Studencka Konferencja Naukowa to konferencja organizowana przez koło naukowe. Koło Naukowe Rachunkowości również organizuje takie przedsięwzięcie, które jest tworzone przez studentów dla studentów.

Konferencja studencka jest kolejną okazją, by studenci mogli zaprezentować wyniki swoich badań podczas wystąpień. Jest to z pewnością kolejne cenne doświadczenie do kolekcji. Podczas Konferencji można również uczestniczyć w prelekcjach wzbogacających wiedzę, a także zgłębić tematykę, która jest motywem przewodnim.

Od siebie dodamy, że czynny udział w Konferencji jest punktowany podczas składania wniosków o Stypendium Rektora UEK-u.