Warsztaty z analizy płynności finansowej


Są to warsztaty, podczas których zajmujemy się analizą sprawozdań finansowych spółek. Skupiamy się na wskaźnikach płynności finansowej, na podstawie których dokonujemy oceny zdolności badanego przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących.

Zapraszamy na to wydarzenie każdego, kto chce zgłębiać swoją wiedzę w dziedzinie analizy finansowej, a w szczególności studentów trzeciego roku kierunku „Rachunkowość i controlling”. Podczas wydarzenia przedstawiamy zarówno stronę teoretyczną zagadnień, jak również rozwiązujemy praktyczne zadania, obrazujące sposób obliczania wskaźników.