„Każda pliszka swój ogonek chwali, czyli o zaletach studiowania rachunkowości”


Wydarzenie dotyczące zalet studiowanie rachunkowości, a przez nas potocznie zwane „Pliszką”, jest dedykowane studentom drugiego roku kierunku „Rachunkowość i controlling”. Stają oni przed trudnym zadaniem wyboru specjalności. Celem „Pliszki” jest ułatwienie im wyboru i pokazanie możliwości jakie daje studiowanie na specjalności „Rachunkowość”. W ten sposób pomagamy studentom w świadomym wyborze swojej ścieżki kariery.

Przychodząc na to spotkanie można dowiedzieć się m.in.: jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów rachunkowości, czego można nauczyć się na przedmiotach ściśle związanych z rachunkowością, a ponadto opowiadamy także o tym, czym zajmuje się promotor. Wyjaśniamy też czym jest akredytacja ACCA.

Na końcu spotkania przeprowadzamy quiz z wiedzy o  rachunkowości – którego jednak nie należy się obawiać. Jest to forma sprawdzenia, czego można spodziewać się podczas zajęć na tej specjalności.