Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Członkowie Koła Naukowego Rachunkowości angażują się nie tylko w organizację własnych przedsięwzięć tematycznych, ale pomagają również przygotowywać wydarzenia tworzone przez inne organizacje. Jednym z nich jest Międzynarodowa Konferencja Wydziału Zarządzania UEK.

Warto wspomnieć, iż podczas tej Konferencji członkowie Koła mają możliwość wzięcia udziału w sesji posterowej bądź wystąpienia z własną prezentacją, a także mają okazję do przygotowania artykułu, który będzie opublikowany w oficjalnej publikacji pokonferencyjnej. A co nam to daje? Przede wszystkim, udział w Konferencji Międzynarodowej to ogromna dawka nowych doświadczeń oraz spotkania z niezwykłymi ludźmi z różnych krajów, z którymi można porozmawiać na ciekawe tematy, a podczas ich wystąpień można niezwykle wzbogacić swoją wiedzę.

Od siebie dodamy, że czynny udział w Konferencji Międzynarodowej jest punktowany podczas składania wniosków o Stypendium Rektora UEK-u, a więc przynosi same korzyści.