Warsztat z dr. hab. Bartoszem Kurkiem, prof. UEK pt. „Wykorzystanie krzywej popytu w analizie CVP”


Opis: W tradycyjnej analizie CVP zakłada się, że cena jest stała. W rzeczywistości istnieje związek pomiędzy poziomem ceny a liczbą sprzedanych produktów. Wykorzystując krzywą popytu w analizie CVP można obliczyć wielkość produkcji zapewniającą maksymalny, możliwy do zrealizowania zysk.


O prelegencie:

Dr hab. Bartosz Kurek jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zatrudnionym w Katedrze Rachunkowości. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Kristianstad University (Szwecja). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w V.K. Zimmerman Center for International Education and Research in Accounting, University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). Kieruje grantem Narodowego Centrum Nauki. Publikuje w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Recenzuje dysertacje doktorskie, artykuły naukowe, wnioski o granty. Sprawuje funkcję associate editor w „Journal of Forecasting”. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach z zakresu finansów i rachunkowości (UK, Niemcy, Francja, Włochy, Turcja, Finlandia, Irlandia, Szwecja). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami βeta 2018; wyróżnienie w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych; indywidualne i zespołowe nagrody JM Rektora UEK za działalność naukową.


O Katedrze:

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wywodzi się z utworzonej w roku 1925 Katedry Księgowości i jest najstarszą Katedrą Rachunkowości w Polsce. Reorganizacji Uczelni dokonanej w 1938 r. i przemianowaniu jej na Akademię Handlową towarzyszyła zmiana nazwy Katedry Księgowości na Katedrę Rachunkowości. Od 1993 do 2013 roku Katedrą Rachunkowości kierował prof. dr hab. Mieczysław Dobija. Aktualnym kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Dariusz Wędzki.