Temat: „Podatek odroczony w praktyce”


Warsztaty prowadzone przez doświadczonego szkoleniowca i głównego księgowego – mgr Pawła Łojka


[Przewidziany czas trwania warsztatu: ok. 1,5 godz.]


Paweł podczas warsztatu przedstawi nam podatek odroczony w wymiarze praktycznym. A dlaczego uważamy, to zagadnienie za wartościowe?

Rozpoznanie przychodów i kosztów w odpowiednim momencie dla potrzeb bilansowych i podatkowych są kluczowymi elementami wpływającymi na sytuację majątkową jednostki gospodarczej. Poprawne ich zakwalifikowanie będzie miało wpływ na charakter różnicy przejściowej, która z kolei wpłynie na aktywo lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


Prelegent: Audytor wewnętrzny oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i controlling, a także Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie na kierunku Finanse i rachunkowość.

Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz w ramach studiów podyplomowych studiuje kierunki: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza oraz Rachunkowość i controlling ACCA.

Główny Księgowy z certyfikatem III stopnia wydanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości (podatkowe, z prawa bilansowego oraz z zakresu sprawozdawczości finansowej). 

Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, oceny wypłacalności przedsiębiorstw oraz ich sytuacji ekonomicznej, optymalizacji procesów zachodzących w działach finansowo – księgowych, a także controllingu.