Temat: „Rachunkowość budżetowa a rachunkowość firm – podobieństwa, różnice, ciekawostki”


*Warsztat certyfikowany*

Uczestnicy otrzymają na wskazany adres e-mail certyfikat uczestnictwa (w pliku pdf)


[Przewidziany czas trwania warsztatu: ok. 1,5-2 godz.]


Prelegent: Magdalena Grotkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika „Rachunkowość Budżetowa”.


Słowo o Czasopiśmie „Rachunkowość Budżetowa” od redakcji:

Rachunkowość Budżetowa to profesjonalny dwutygodnik skierowany do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych i księgowych oraz kadrowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Na łamach czasopisma omawiamy zmiany w prawie ze szczególnym uwzględnieniem tych najistotniejszych dla jednostek sektora finansów publicznych. Udzielamy fachowych porad i wskazówek, pomagamy rozwiązywać bieżące problemy z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, podatków, prawa pracy, a także zamówień publicznych.

W 2021 roku na łamach Rachunkowości Budżetowej na bieżąco będziemy rozwiązywać problemy związane z przepisami antykryzysowymi, a także:

 • rozliczymy roczną inwentaryzację,
 • przygotujemy księgi rachunkowe do zamknięcia roku,
 • sporządzimy sprawozdanie finansowe za rok 2020,
 • obliczymy prewspółczynnik (wskaźnik wstępny i korektę roczną).

Omówimy również m.in.:

 • ewidencję księgową konta VAT na przełomie roku w kontekście split payment,
 • zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
 • przyznawanie świadczeń z ZFŚS,
 • zasiłki chorobowe,
 • stosowanie limitu zatrudnienia na czas określony u nauczycieli,
 • matrycę VAT i Wiążąca Informację Stawkową,
 • nowy JPK VAT,
 • zmiany związane z kasami rejestrującymi.