Temat: „Rachunkowość w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”


Jest to prelekcja połączona z warsztatem, a spotkanie będzie podzielone  na 2 części:

  1. Rachunkowość w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – aspekty teoretyczne i prawne – część wykładowa, która potrwa około 45 min
  2. Miejsce rachunkowości w planie restrukturyzacji – analiza przypadku – część o charakterze warsztatowym – będzie to praca na dokumencie sądowym, która potrwa około 60 min

[Przewidziany czas trwania prelekcji: ok. 1,5-2 godz.]


Prelegent: Kinga Bauer – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowym. Od 2006 roku prowadzi badania związane z możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Autorka ponad 60 publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych), w tym monografii: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw (2009). Współautorka monografii pt. „Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banków” (2020).

Posiada doświadczenie szkoleniowe z tematyki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rachunkowości w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym dla instytucji takich jak Stowarzyszenie Sędziów Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.