Prelekcja z Jacobs pt. „Rola Project Accountanta w nowoczesnej korporacji”


Opis prelekcji: Na wstępie przedstawione zostaną przykłady inwestycji w firmie Jacobs. Następnie przytoczone zostaną podręcznikowe definicje project accountigu oraz jak wygląda to w praktyce, czyli project accountant w Jacobs.

Przedstawione zostaną zagadnienia takie jak:

  • Cykl życia projektu
  • Rola PA w cyklu życia projektu
  • Uwzględnienie specyfiki pracy
  • Wskazanie roli project controls i project manager
  • Co wyróżnia dział Project Accounting na rynku

Na zakończenie spotkania odbędzie się QUIZ, w którym do wygrania będą gadżety firmy Jacobs.

Warto być uważnym uczestnikiem, ponieważ pytania będą dotyczyć omawianego tematu i wszystkie odpowiedzi padną podczas prelekcji 😉


O prelegentach:

Jakub Nocoń – Jakub dołączył do Jacobs 7 lat temu jako jako Analityk ds. infrastruktury kosztów w Europie z doświadczeniem w zakresie rozrachunków z dostawcami, rozrachunków z odbiorcami, księgi głównej i zarządzania zespołem. Później przeniósł się do Project Accounting, by w sierpniu 2017 roku objąć stanowisko Project Accounting Supervisor w jednym z europejskich zespołów. Poza zarządzaniem zespołem i współpracą z interesariuszami operacyjnymi i finansowymi, był zaangażowany w konwersję projektów międzynarodowych Oracle i kierował migracją projektów brytyjskich autostrad do Krakowa w 2019 roku. Jakub został Project Accounting Managerem w 2020 roku, a obecnie kieruje 5 zespołami projektów księgowych.

Małgorzata Mokry – Małgorzata posiada ponad 13-letnie doświadczenie na różnych stanowiskach finansowo-księgowych. Do Jacobs dołączyła w listopadzie 2015 roku. Była odpowiedzialna za szerokie portfolio projektów w USA, w tym za wymagające JV. W marcu 2019 roku Gosia dołączyła do zespołu wspierającego projekty federalne. Bardzo szybko stała się wartościową i niezależną PA wspierającą innych członków zespołu. Odegrała kluczową rolę w udanej migracji projektów z Fort Worth w Teksasie do Krakowa. Małgorzata została Project Accounting Supervisorem w 2020 roku i obecnie kieruje jednym z zespołów Project Accounting wspierających USA.


O firmie:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie, z czego w Polsce blisko 1800 (w tym około 850 inżynierów).

W Centrum Usług Wspólnych (Global Business Services) w Krakowie pracuje ponad 950 specjalistów w obszarach:

  1. Finanse i Księgowość – Specjalista ds. Księgowości Projektów, Księgowy ds. Księgi Głównej, Księgowy ds. Dokumentów Zakupu, Analityk Finansowy
  2. Zakupy – Specjalista ds. Zakupów, Specjalista ds. Kwalifikacji Kontrahentów
  3.  Dział HR – Administrator Baz Danych HR, Specjalista ds. Obsługi Pracowników, Specjalista ds. Płac
  4. IT – Analityk ds. Cyberbezpieczeństwa, Programista Aplikacji

Tworzymy przyjazne miejsce pracy, cenimy bezpieczeństwo, różnorodność i dbamy o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym naszych pracowników.

Posiadamy Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA.