Dzięki byciu członkiem Koła mamy możliwość tworzenia własnych artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane. Zapytasz w jaki sposób i kto będzie chciał wydać artykuły napisane przez studenta? Otóż to bardzo proste, a możliwości publikowania własnych tekstów wbrew pozorom jest bardzo wiele.

W środowisku uczelnianym kilka razy w roku organizowane są konferencje naukowe, po których organizator deklaruje wydanie oficjalnej publikacji, w której będą umieszczone studenckie artykuły naukowe. Organizator określa tematykę konferencji, a tym samym tę, z jaką ma być związany artykuł.

Koło Naukowe Rachunkowości na bieżąco informuje o nadchodzących konferencjach oraz zachęca swoich członków do zgłaszania się i przygotowywania swoich artykułów i wystąpień.

Teraz przedstawimy krótki poradnik odnośnie tego jak pisać artykuł i jak go opublikować.

A więc, jak zabrać się za pisanie własnego artykułu naukowego?

  1. Wybór tematu, który będzie ciekawy i pozwoli pokazać innym Twoje zainteresowania.

Ważne jest, żebyś wybrał temat, który Cię interesuje. Pisanie o czymś, co jest dla Ciebie ciekawe z pewnością będzie dużo przyjemniejsze oraz efektywniejsze.

  1. Wybór recenzenta.

W przypadku, gdy artykuł będzie przeznaczony do publikacji niezbędne jest, by został zrecenzowany. Recenzentem może być na przykład pracownik naukowy naszej Uczelni. Uzyskanie pozytywnej recenzji daje możliwość opublikowania artykułu.

Zazwyczaj organizatorzy wymagają, by wraz z gotowym artykułem przesłać również jego recenzję, dlatego ważne jest, by samemu postarać się o recenzenta. Czasami jednak to organizator może zajmować się recenzowaniem. Wtedy wysyła się gotowy artykuł, który zostaje zrecenzowany, a autorzy otrzymują jedynie informację o wyniku recenzji oraz poprawkach niezbędnych do wprowadzenia.

  1. Przygotowanie abstraktu oraz jego zatwierdzenie przez recenzenta.

Tutaj odpowiemy na pytanie – czym jest abstrakt?

Abstrakt to streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach.

Jeśli chodzi o wymagania redakcyjne abstraktu, takie jak na przykład jego długość, to są one zawsze szczegółowo określane przez organizatora.

Abstrakt może też być pierwotnym zobrazowaniem utworu, który jest dopiero w zamyśle autora. Przykładowo abstrakt zgłoszony na konferencję przybliża organizatorom meritum tego, co będzie treścią później napisanego lub wygłoszonego referatu.

  1. Należy pamiętać o wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony przez organizatora.

Jeżeli przygotowujemy artykuł przeznaczony do publikacji, to w procesie jego tworzenia ważne jest również, by pamiętać o wypełnieniu odpowiedniego formularza, dzięki któremu nasz artykuł będzie miał szansę trafić do oficjalnej publikacji.

  1. Jak zacząć pisać artykuł?

Należy zacząć od spisu treści, który pozwoli zebrać wszystko, co chcesz przedstawić w artykule, w logiczną i spójną całość.

Poszukaj wszelkich AKTUALNYCH źródeł i śmiało z nich korzystaj. Każda praca naukowa musi zawierać przypisy i opierać się na dostępnych źródłach.

Źródłami nie są jednak tylko książki, ale również czasopisma, artykuły naukowe, artykuły dostępne w internecie, zestawienia – wszystko co jasno możesz wskazać w przypisie.

  1. Jak długi powinien być artykuł?

Zazwyczaj jest to nie mniej niż 15 tys. znaków i nie więcej niż 25 tys. znaków (wraz ze spacjami). Jednakże, organizator zawsze udostępnia szczegółowe informacje odnośnie długości artykułu oraz innych wymagań redakcyjnych, jakie Twój tekst musi spełniać, a więc koniecznie dobrze się z nimi zapoznaj, zanim zaczniesz pisać artykuł.

  1. Zgłoszenie artykułu do publikacji.

Gdy mamy już gotowy artykuł oraz jego recenzję i chcemy, by został on przyjęty do publikacji, należy spełnić wszystkie wymogi edytorskie organizatora oraz przesłać go w wyznaczonym terminie.

  1. Wystąpienie podczas konferencji.

Warto wspomnieć, że artykuł może być nie tylko zgłoszony do publikacji, ale może być również wygłoszony w trakcie przeznaczonej do tego sesji referatowej podczas konferencji. Wystąpienie polega na przedstawieniu najważniejszych punktów ze swojej pracy. Do wystąpienia zazwyczaj konieczne jest przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce „Wystąpienie”.

A na koniec odpowiemy jakie korzyści płyną z tworzenia własnego artykułu naukowego.

Pisanie artykułu rozwija nasze umiejętności poznawcze, doskonali nasz styl pisania, pomaga zdobywać w tej dziedzinie doświadczenie oraz poszerza naszą wiedzę w tematyce, którą zgłębiamy i analizujemy. Oprócz tego, publikacja artykułu w czasopismach lub monografiach naukowych, czy też w publikacjach pokonferencyjnych, jest punktowana w procesie ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora na naszej Uczelni.

Szczegóły dotyczące punktacji i rodzaju publikacji można znaleźć w wykazie osiągnięć uwzględnianych przy wnioskach o przyznanie stypendium Rektora na stronie Uczelni – w zakładce „Stypendia”.